פורד בלם בלם FORD FMSI: 8450-D1339 OEM: 8S4Z-2001-A, F1339

פורד בלם בלם FORD FMSI: 8450-D1339 OEM: 8S4Z-2001-A, F1339


פורד בלם בלם FORD FMSI: 8450-D1339 OEM: 8S4Z-2001-A, F1339 מיקום: מידות הסרן הקדמי: 161×56.6×16.9mm

יישום:

פורד פוקוס 2008-2011

פורד בלם בלם FORD FMSI: 8450-D1339 OEM: 8S4Z-2001-A, F1339

מיקום: סרן קדמי

מידות: 161×56.6×16.9mm

מספר OEM

פורד 8S4Z-2001-A 8S4Z2001A

פורד 9S4Z-2001-A 9S4Z2001A

הפניה

FMSI 8450-D1339 8450D1339

FMSI D1339-8450 D13398540

Source link