נעלי בלם תוף CHEVROLET GMC MD W5 ISUZU MD F FRR N NRR: 1458-S672, OK-BS574

נעלי בלם תוף CHEVROLET GMC MD W5 ISUZU MD F FRR N NRR: 1458-S672, OK-BS574


נעלי בלם תוף CHEVROLET GMC MD W5 ISUZU MD F FRR N NRR FMSI: 1458-S672, OK-BS574 מידות: 320×110 מ"מ

נעלי בלם תוף Okmad מוגדרות ל-

יישום:

סדרת שברולט MD W5 1987-1997

סדרת GMC MD W5 1987-1997

ISUZU MD F FRR 1994-1999

ISUZU MD N NRR 1987-1993

נעלי בלם תוף CHEVROLET GMC MD W5 ISUZU MD F FRR N NRR: 1458-S672, OK-BS574

מידות: 320×110 מ"מ

הפניה

מרכז 110.06720 11006720

מרכז 112.06720 11206720

FMSI 1458-S672 1458S672

FMSI S672

FMSI S672-1458 S6721458

Source link